• Tuesday June 18,2019

Kategori - neurogenesis


Er menneskelig voksen neurogenese død?  Og betyr det?

Er menneskelig voksen neurogenese død? Og betyr det?

Fortsetter menneskets hjerne å skape nye neuroner gjennom hele livet? Tanken om at neurogenese eksisterer i den voksne menneskelige hippocampus har generert stor spenning og stimulert mye forskning. Det er foreslått at forstyrrelser i nevrogenese kan bidra til å forklare stress, depresjon og andre lidelser. M

Myten om menneskelig voksen neurogenese?

Myten om menneskelig voksen neurogenese?

I et nytt papir som kan vise seg å være eksplosivt, rapporterer australske nevropatologer CV Dennis og kollegaer at de fant svært lite bevis for voksne neurogenese hos mennesker. I de senere år har ideen om at neurogenese - produksjon av nye nevroner - forekommer i bestemte områder av den voksne hjernen, blitt allment akseptert og diskutert mye. For