Kan nevrovitenskap informere hverdagen? "Oversettelsesproblemet"

Et nytt papir spør hvorfor nevrovitenskapen ikke har hatt større innflytelse på vårt daglige liv. Artikkelen, Neurovidenskap og dagligliv: står overfor oversettelsesproblemet, kommer fra nederlandske forskere Jolien C. Francken og Marc Slors. Det er et tankevekkende stykke, men det lot meg føle at forfatterne forventer for mye fra nevrovitenskap. Jeg