• Thursday June 20,2019

Kategori - kvikksølv


Twisting Science of Mercury Pollution

Twisting Science of Mercury Pollution

Hvis du vil se et imponerende eksempel på hvordan politisk relevant, ikke-"balansert" vitenskapsrapportering kan utføres, les denne artikkelen i Reno News og Review . Det er en takknemlighet for kongressleder Jim Gibbons, som nå løper for Nevada 's governorship-for å frigjøre (sammen med Rep. Rich

Vår Mercurial Government

Vår Mercurial Government

Min siste Science Progress-kolonne gikk bare opp: Det handler om den sterke angrepet (PDF) som USAs appellationsdomstol for DC-kretsen bare ga Bush-administrasjonen om kvikksølvforurensning. Den gode nyheten er at administrasjonens skamreguleringspolitikk for dette farlige metallet nå er blitt blasted av domstolene.