• Tuesday June 18,2019

Kategori - øgler


Når varmen er på, blir mannlige drager kvinner

Når varmen er på, blir mannlige drager kvinner

For mennesker og andre pattedyr er kjønn nøyaktig bestemt av X- og Y-kromosomene. Hvis du har en Y, er du mann, og uten det er du kvinne. Reptiler bruker imidlertid en rekke strategier, og pattedyret X / Y-systemet er bare en av dem. I noen arter er kvinnen den med forskjellige kromosomer, i dette tilfellet Z og W, og hannen har to Zs.

Når varmen er på, blir mannlige drager kvinner

Når varmen er på, blir mannlige drager kvinner

For mennesker og andre pattedyr er kjønn nøyaktig bestemt av X- og Y-kromosomene. Hvis du har en Y, er du mann, og uten det er du kvinne. Reptiler bruker imidlertid en rekke strategier, og pattedyret X / Y-systemet er bare en av dem. I noen arter er kvinnen den med forskjellige kromosomer, i dette tilfellet Z og W, og hannen har to Zs.