• Thursday June 20,2019

Kategori - liv og død


Dustbiblioteket

Dustbiblioteket

NESTE> David Maisels storskala fotografier viser kobberbeholdere som holder asken til psykiatriske sykehuspasienter. Oregon State Hospital, i Salem, innviet som Oregon State Insane Asylum i 1883, lagret rester av over 5000 personer i kapsler i en underjordisk hvelv midt på 1970-tallet. Hvelvet oversvømmet gjentatte ganger, og beholderne - noen som inneholder uoppfordret forblir mer enn 100 år gamle - gjennomgikk spektakulære forverringsprosesser. Ma

Strengt død

Strengt død

NESTE> Wilson Hand Kidde, Pearly Man Skull, 2007 Bilder fra Strictly Death: Utvalgte verk fra Richard Harris-samlingen, utstillet i Slought Foundation-galleriene i Philadelphia fra 23. januar til 8. mars 2010. Strengt Død er en utstilling som utforsker dødsikonografi over en rekke kunstneriske øvelser. D

Dustbiblioteket

Dustbiblioteket

NESTE> David Maisels storskala fotografier viser kobberbeholdere som holder asken til psykiatriske sykehuspasienter. Oregon State Hospital, i Salem, innviet som Oregon State Insane Asylum i 1883, lagret rester av over 5000 personer i kapsler i en underjordisk hvelv midt på 1970-tallet. Hvelvet oversvømmet gjentatte ganger, og beholderne - noen som inneholder uoppfordret forblir mer enn 100 år gamle - gjennomgikk spektakulære forverringsprosesser. Ma