Den sosiale arven av blyforgiftning er ...?

Til tross for anklagene i enkelte kvarterer at jeg hilser på "hippy punching" (kode for de utfordrende miljøhensynene eller klimahøyboen), har jeg lenge vært en beundrer av muckraking journalistikk. En av mine tidlige formative erfaringer til sjangeren kom da jeg var en gutt som vokste opp på Long Island på 1970-tallet. Jeg