• Thursday June 20,2019

Kategori - hvordan er babyen dannet?


Babyer i go-carts.  For vitenskap!

Babyer i go-carts. For vitenskap!

Dessverre er dette papiret ikke om babyer som spiller Mario Kart. men det er nært! Forfatterne var nysgjerrige på når de i ferd med å utvikle "høydeskrekk" sparker inn. Så de setter barn gjennom en rekke eksperimenter, hvorav noen involverte babyene som kjører en "drevet mobilitetsenhet" babyer over en "visuell klippe". Resul