• Thursday June 20,2019

Kategori - hobbits (homo floresiensis)


Hobbits Alive?

Hobbits Alive?

Feien over Homo floresiensis , det lille folket i Indonesia, fokuserer på om de var en utdødd mindreartende art som utviklet seg fra noen gamle hominider, som for eksempel Homo erectus , eller om de bare var pygmy mennesker, som kanskje lider av en eller annen sykdom. Den ledende skeptiske paleoantropologen Teuku Jacob har hevdet at det finnes pygmier som ikke lever langt unna fossilene ble funnet på Flores. J

Jakob Hobbit?

Jakob Hobbit?

Det har vært litt over et og et halvt år siden forskere kunngjorde disocvien av den mest kontroversielle fossilen innen menneskets opprinnelse: Homo floresiensis aka Hobbit. Forskere fant bein av en dimunitiv hominide på den indonesiske øya Flores, og anslått at den bodde der så nylig som 12.000 år siden. Den s