• Tuesday June 18,2019

Kategori - grafer


Fra "Observasjoner" til "Data": The Changing Language of Science

Fra "Observasjoner" til "Data": The Changing Language of Science

I dag hører vi mye om vitenskapelige data - datadeling, dataintegritet og Big Data, er alle varme emner innen vitenskap. Likevel er vitenskap egentlig om "data"? Har forskere fortalt om det så mye som vi gjør? For å finne ut, kjørte jeg noen PubMed-søk for å finne utgaver publisert i forrige århundre, 1915 til 2015. Jeg sø

Vitenskap: vokser for fort?

Vitenskap: vokser for fort?

Det er en utbredt oppfatning blant forskere at vi lever i en tid med ubøyelig vekst når det gjelder antall vitenskapelige artikler som blir publisert. Mange sier at mengden har økt på bekostning av kvalitet: folk publiserer "noe gammelt søppel" eller deler arbeidet i så mange papirer som mulig, drevet av publiserings-eller perish-kulturen i moderne akademia. Men