Redde verden, en Science Fair om gangen

Da jeg var 16, deltok jeg i Montgomery County, Maryland science fair. Min oppføring var - som jeg anerkjente selv på tiden - en ganske middling innsats, mer et forskningsprosjekt enn et opprinnelig eksperiment. Jeg ble ikke overrasket da jeg gikk bort med en passende middling "hederlig omtale" i min kategori.