Den stygge helsekrisen forårsaket av plastikk

En av de mest interessante og mest spooky-elementene i DISCOVER er veldig rettidig funksjon på plast var Jill Neimarks poeng om hvordan de hormonhinde kjemikalier i plast kan forårsake helseproblemer som ikke er nødvendigvis påviselige. "Men modus operandi av hormonlignende kjemikalier er forskjellig fra det som gjelder typiske toksiner. Fa