• Tuesday June 18,2019

Kategori - fracking


Kognitiv Dissonanse og 21. mai Apokalypsen

Kognitiv Dissonanse og 21. mai Apokalypsen

Dette er et gjesteinnlegg av Jamie L. Vernon, Ph.D., en hivforsker og aspirerende politikkwonk, som nylig flyttet til DC for å få en smak av handlingen I Chris 'nyligste Mother Jones-artikkel skrev han om en case-studie i "motivert resonnement." Studien involverte en gruppe individer kalt "The Seekers", hvis medlemmer trodde at de mottok en fremmed melding som forutsi datoen at slutten av Verden skulle komme: 21.

Et Fracking Forurensningssak er avslørt - fra 1984

Et Fracking Forurensningssak er avslørt - fra 1984

New York Times rapporterer om det første dokumenterte tilfellet av fracking direkte- enn det indirekte fører til grunnvannforurensning. Rapporten er ikke nylig - den ble publisert i 1987, og forurensningen ble oppdaget i 1984. Drillingsteknologi og sikkerhetskontroll i brønndesign har forbedret seg betydelig siden da. I