Grønn Bigotry

Det er en god oppfølging hos Grist på latent anti-immigrant sentiment i det større miljøsamfunnet. Enhver som er kjent med den grønne bigotryen på dette problemet, har sannsynligvis bumpet opp mot det som forfatteren beskriver her: Så etter at jeg begynte å jobbe i miljøet, ble jeg forstyrret for å finne ut at når venner og respekterte kolleger snakket om innvandring og miljø, var det ofte (uavhengig) fra et innvandrerperspektiv. De fleste