En krig med ingen ende

Jeg er alt for USA som forbedrer samarbeidsveier med Mexico, spesielt hvis det bidrar til å forbedre de elendige forholdene til grensemiljøene. Men i denne posten over på naturlig sikkerhet overstyrer Will Rogers når han foreslår at miljøinitiativer med Mexico støtter amerikanske nasjonale sikkerhetsinteresser langs sørgrensen. Det ka