Testing for arsenik i drikkevann uten prøvetaking brønner?

Det ville vært fantastisk, som anslagsvis 140 millioner mennesker verden over forbruker grunnvann som inneholder usikre arsenivåer. Det er rett og slett ikke nok ressurser til å teste de hundrevis av tusen brønner, mange i utviklingsland og landsbygda, som kan inneholde dette giftige stoffet. Arsen er et naturlig forekommende element. La