Upside of Failure

Som rapportert i naturen, ber to ledende økologer på sine kolleger å publisere negative studieresultater. Richard Hobbs, en plantebiolog og redaktør-sjef for tidsskriftet Restoration Ecology, forklart for Nature: Emnet for hva som utgjør 'suksess ' i restaurering har blitt aktivt diskutert de siste årene, men det er bare nylig at noen få har diskutert verdien av å undersøke 'feil ' også. Til dett