Hva å spise etter sammenbruddet

En av de morsommere (og populære) stemmeene i enviro / peak oil doom-o-sfæren er James Howard Kunstler, kanskje best kjent for sin bok, The Geography of Nowhere. En gang i uken utsteder han et ufattelig missiv på alle problemer knyttet til samfunnets overhengende sammenbrudd fra hans profanelt navngitte blogg, Clusterfuck Nation. F