The Outlier

Krigen mellom de globale oppvarmingsmålene er på. I fjor hevdet Stanfords Jon Krosnick i en NYT op-ed som ble diskutert mye i media. Nasjonale undersøkelser utgitt de siste åtte månedene har blitt tolket som å vise at færre og færre amerikanere tror at klimaendringer er ekte, menneskeskapt og truer med mennesker. Men en