• Saturday July 20,2019

Kategori - CFS


Kronisk tretthetssyndrom i "ikke forårsaket av single virus" sjokk!

Kronisk tretthetssyndrom i "ikke forårsaket av single virus" sjokk!

Senere i fjor offentliggjorde Science et bombeskall - Lombardi et al. Detection av et smittsomt retrovirus, XMRV, i blodceller av pasienter med kronisk tretthetssyndrom. Dette papiret rapporterte tilstedeværelsen av et nylig oppdaget virus i 67% av blodprøver fra 101 personer med kronisk utmattelsessyndrom (CFS).

Saken av det manglende Retrovirus

Saken av det manglende Retrovirus

I oktober 2009 rapporterte et team ledet av Vincent C. Lombardi fra Whittemore Peterson Institute tilstedeværelsen av et nylig oppdaget virus, XMRV, i 67% av blodprøver fra 101 amerikanske pasienter med kronisk tretthetssyndrom (CFS). XMRV hadde tidligere vært knyttet til noen tilfeller av prostatakreft. D