Medusa 's Stare

Det er en tommelfingerregel jeg har funnet nyttig for sikting gjennom vitenskapens nyheter. Når du kommer over en lang artikkel hvis overskrift står som et retorisk spørsmål, er du vanligvis trygt i å anta at svaret er nei. Med mindre du trenger ytterligere forsterkning, kan du slå siden eller klikke på en annen lenke, og finne noe annet å lese. Sen fo