• Tuesday June 18,2019

Kategori - svart karbon


Black Carbon  's Pandora Box

Black Carbon 's Pandora Box

Gratulasjonen til EPAs motvilje mot å vurdere sot som bidragsyter til global oppvarming har forvirret meg siden jeg leste denne historien, som jeg trodde gjorde et solidt tilfelle: Selv om karbondioksid kan være nr. 1 bidragsyter til stigende globale temperaturer, sier forskere at svart karbon har oppstått som en viktig nr. 2

The Low Hanging Climate Pollutant

The Low Hanging Climate Pollutant

I den nåværende debatten om klimaendringer, er det ikke mye politisk rom å diskutere stopptaksmål som vil gå langt i retning av å takle klimaendringene nå. Ta spørsmålet om svart karbon (også kjent som svart sot), et skadelig forurensende stoff i utviklingsland som stammer fra ineffektive kokeplater. Her er e