Hvorfor det kalles nyheter

Bud Ward har en fin forsendelse på AAAS-sesjonen jeg skrev om i forrige måned, inkludert denne avslørende frem og tilbake jeg hadde ønsket å følge opp på: En annen utveksling som involverer et publikum ", i dette tilfellet Peter Gleick, lederen av Stillehavsinstituttet" bidro også til å illustrere fundamentalt forskjellige tilnærminger som skiller media og vitenskapssamfunnet. [Seth] B